Fashion Show 2016 - KimonoFashion Show 2016 - LolitaFashion Show 2016 - Victorian MaidenFashion Show 2016 - ShironuriFashion Show 2016 - SteampunkFashion Show 2016 - Designer UguuFashion Show 2016 - Visual KeiFashion Show 2016 - HanfuFashion Show 2016 - Designer PinkiebelFashion Show 2016 - Boystyle