JordanSandraWoodrowDanielManzKasia as PeronaGenevieve as Snow WhiteJustin